Genomförda aktiviteter 2020

2020 var året vi nog aldrig kommer att glömma. Pandemin slog till över hela världen och tvingade oss att ställa in många planerade aktiviteter.

Vi känner oss ändå nöjda med att vi lyckades genomföra några av aktiviteterna. Vi tackar alla våra medlemmar som gjorde det möjligt genom att följa restriktionerna, hålla avstånd och ta hänsyn till varandra!

Årsmöte 16 februari

Nymedlemsträff 25 februari

Nyköpings Flora 10 mars

Besök på Nygrans gård 10 augusti

Växt och Trädgård 10 september

Äpplets dag 27 september