Styrelsen 2020

Ordförande:
Ann-Christine Simmingsköld
annsim@live.se
070-6832042

Vice ordförande:
Sussi Lundgren
stensussi@gmail.com
076-9434899

Sekreterare:
Anna-Stina Andersson
annastina.andersson@gmail.com
073-5725295

Kassör:
Marita Larsson
maritalarsson@hotmail.com
073-9186364

Ledamot:
AnnaGreta Lorenzen
070-741 0140
annagreta.lorenzen@gmail.com

Webmaster:
Harriet Forssblad
076-9157930
harriet.forssblad@gmail.com

Postadress:

Nyköpings Trädgårdsförening c/o Ann-Cathrine Simmingsköld
Ekbocksrundan 31
611 63 Nyköping