Styrelsen

Ordförande:
Ann-Christine Simmingsköld
annsim@live.se
070-6832042

Vice ordförande:
Sussi Lundgren
stensussi@gmail.com
076-9434899

Sekreterare:
Anna-Stina Andersson
annastina.andersson@gmail.com
073-5725295

Kassör:
Marita Larsson
maritalarsson@hotmail.com
073-9186364

Ledamot:
Gertrud Nord
gertrud.nord18@gmail.com
073-6977309

Ledamot:
Mita Hellberg
mita_hellberg@hotmail.com
070-2331036

Webmaster:
Harriet Forssblad
harriet.forssblad@gmail.com
076-9157930

E-postadress: info@nykopingstradgardsforening.se

Postadress:
Nyköpings Trädgårdsförening c/o Ann-Cathrine Simmingsköld
Ekbocksrundan 31
611 63 Nyköping