Genomförda aktiviteter 2022

23/3 Föredrag om invasiva främmande arter (IAS)

25 medlemmar lyssnade till Lena Bondestad, naturvårdshandläggare och samordningsansvarig för arbetet med IAS på Länsstyrelsen i Norrbotten. Lena informerade oss om att IAS, genom deras förmåga att tränga ut andra arter och påverka ekosystem negativt, är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden idag. De kan också orsaka stora ekonomiska förluster och sprida sjukdomar. De flesta IAS är ursprungligen trädgårdsväxter som kommit ut i naturen och där sprider sig kraftfullt. Något som vi trädgårdsägare får ta till oss.


28/3 Föredrag om Täckodling

Ett 40-tal intresserade kom och lyssnade på Börje Remstam när han berättade om sina 40 år som täckodlare och vinsterna med det, bland annat att slippa gräva och vattna. Vi som var närvarande fick många tips om hur vi odlar livet i jorden och får friskare jord och växter.

Lena Wistrand, Studiefrämjandet, informerade oss om Tusen Trädgårdar.


21/4 Oscarsbergs Trädgård

Ca 50 medlemmar kom till Oscarsbergs trädgård, fick tips om vad som är aktuellt för i år och handlade till 20% rabatt på växter denna kväll.

Tips på växter och odlingsråd från Ulrika, Oscarsbergs trädgård.


14/5 Trädgårdsbesök

Trädgårdsbesök hos Marianne Oldenburg i Hagbergstorp, Buskhyttan. En vacker och omväxlande trädgård som bjöd på många vårblommor vid vårt besök.


24/5 Besök hos Velobloom

Ett 20-tal medlemmar besökte Paulina Alesand som berättade om sin verksamhet, Velobloom. Paulina odlar snittblommor till försäljning och grönsaker till Runnvikens pensionat. Odlingens drivs på ett naturligt sätt i samklang med naturen och det som finns på gården. Vi fick också med oss en del tips om frilands- och växthusodling.


4/6 Trädgårdsbesök hos Margareta och Klas Roos

Ett 15-tal medlemmar besökte Margareta och Klas i deras japanska trädgård med broar, vattenfall, teträdgård och Zenträdgårdar.


11/6 Trädgårdsresa till Söderköping

30 medlemmar deltog i bussresan till Söderköping där vi togs emot av St: Ragnhilds Trädgårdsförening. Dagen var mycket bra ordnad och vi fick besöka fem trädgårdar med olika stil och inriktning. Vi återvände hem med ny inspiration och några av oss med nya växter i bagaget.